Da li vantelesna oplodnja povećava rizik od kancera?

by Anthi Stamkopoulou, last updated 23 Oct 2020,

3 min read

Od 1990. godine vode se stalne rasprave koje ispituju vezu između neplodnosti, korišćenja tehnika potpomognute oplodnje (ART), lečenja neplodnosti i kancera, naročito ginekološkog i kancera dojke.

Postoje protivurečnosti među studijama koje ukazuju na vezu između tretmana neplodnosti, kao što je in vitro oplodnja (IVF) i kancer. Iako neke studije pokazuju neznatno povećan rizik od kancera i to hormonski senzitivnih vrsta kancera, uključujući kancer jajnika, materice i dojke, na drugoj strani postoje mnoge studije koje dokazuju da povećan rizik uopšte ne postoji. Osim toga, nije sigurno da li je osnovni uzrok neplodnosti i razlog za povećan rizik od kancera kod nekih pacijenata. Svi lekovi, uključujući i one za lečenje neplodnosti, nose sa sobom određeni rizik. Međutim, da li trebao da nas brine povećani rizik od kancera?

Problem sa većinom studija koje se tiču ove teme je što ne uzimaju u obzir i druge potencijalne faktore rizika za kancer. Konkretno, ukoliko žena nikada ne ostane u drugom stanju, kod nje se rizik od kancera povećava. Takođe, gojaznost nije jedini faktor rizika za neplodnost, već je i faktor rizika za kancer. Lekovi za lečenje steriliteta možda uopšte ne doprinose riziku.

Umesto toga, povećana učestalost kancera može se pripisati razlozima koji se kriju iza neplodnosti ili nemalom broju drugih faktora koji nisu uzeti u obzir u ovim studijama.

Članak istraživačkog centra Cochrane objavljen 2013. godine otkriva da lekovi koji se koriste za stimulaciju jajnika ne povećavaju rizik od kancera jajnika. Uz ovaj članak, studije koje su dokazivale povećan rizik od kancera nisu bile pouzdane jer nisu uzele u obzir sterilitet koji je rizik sam po sebi, ili je ispitani uzorak previše mali. Potrebne su nam dodatne studije sa većim uzorkom ispitanih žena.

Šta je sa rizikom od kancera endometrijuma? Isti istraživački centar dolazi do zaključka da ne možemo sa sigurnošću reći da lekovi za sterilitet povećavaju rizik od kancera endometrijuma. Kao i u mnogim studijama, konstatuje se da je potreba za lečenjem neplodnosti kod žena krucijalni razlog za povećan rizik od kancera, a ne IVF tertman sam po sebi. Međutim, pošto je i neplodnst sama po sebi faktor rizika za kancer, preporučuje se praćenje nakon dijagnoze. Žene sa primarnim sterilitetom, žene sa endometriozom, policističnim jajnicima ili one koje nikada ne ostvare trudnoću i rode mogu imati veći rizik od razvoja kancera.

Da li IVF tretman može povećati rizik od kancera dojke? Prema trenutnim podacima, verovatnoća je mala. U vezi sa tim, naučnici su dokazali da je rizik da kancera dojke manji kod žena koje su prošle 7 ili više ciklusa lečenja u odnosu sa ženama koje su imale 1 ili 2 ciklusa lečenja. Nije jasno zbog čega je to tako.

Danas se koriste blaži protokoli stimulacije u odnosu na raniji period i IVF tretmane. Većina studija koja ispituje vezu između kancera i IVF tretmana uključuje žene koje su se lečile 80ih godina, kada su protokoli stimulacije bili agresivniji (ekstremno visoke doze lekova za stimulaciju).

Dugororčno praćenje je neophodno kada su u pitanju studije o kanceru i lečenju steriliteta. Stoga ne možemo lekove za neplodnost smatrati krivcem dok se ne pojave naučno zasnovana i organizovana istraživanja i dokazi.

Anthi Stamkopoulou

Anthi Stamkopoulou, MD, MSc

**Anti** je specijalista za humanu reprodukciju u klinici Newlife IVF Greece.

Fully Vaccinated for Covid
ISO 15224
ISO 2015
AAC Certificate
Udruzenje Sansa Za Roditeljstvo
Fertility Network Certificate
Greek National Authority of Assisted Reproduction
book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja