RI Witness

Svesni smo da je procedura vantelesne oplodnje stresna i da parovi imaju razne nedoumice i strahove sa kojima se suočavaju... Da li može da dođe do greške kada je u pitanju genetski materijal? Mogu li se slučajno zameniti jajne ćelije, sperma ili moji embrioni? RI Witness sistem za monitoring / praćenje je kreiran sa ciljem da sprovodi identifikaciju i vođenje svakog pacijenta u realnom vremenu. RI Witness sistem je zasnovan na tehnologiji RFID (Tehnologija radiofrekventne identifikacije) i prati genetski materijal para tokom čitavog procesa VTO.

Na početku se registruje svaki pacijent i dodeljuje mu se jedinstvena šifra elektronskim putem, a jedinstvena kartica odgovara svakom paru, koja prati par i nihov genetski materijal kroz svaki stadijum tretmana.

Kada se pacijent nalazi u hirurškoj sali, zbog aspiracije ili embriotransfera, kartica RI Witness se postavlja na specijalni prijemnik, tako da se identitet žene automatski prepoznaje i prikazuje se na ekranu u embriološkoj laboratoriji. Na taj način je obezbeđeno da se u određenoj radnoj jedinici u datom trenutku koriste uzorci koji pripadaju isključivo tom paru koji je na tretmanu / intervenciji. U svakoj radnoj jedinici postoji ekran i u svakoj probnoj cevčici koja sadrži spermu, ili na svakom tanjiriću na kom se nalaze jajne ćelije ili embrioni, stavlja se oznaka koja se elektronski prepoznaje od strane sistema RI Witness.

Dakle, tokom fertilizacije sistem RI Witness prepoznaje identitet na tanjiriću sa jajnim ćelijama kao i u probnoj cevčici sa spermom i na taj način potvrđuje da je spoj genetskog materijala ispravan. U slučaju da se u jednoj radnoj jedinici nađu tanjirići sa jajnim ćelijama i probne cevčice sa spermom koji pripadaju različitim parovima, sistem poseduje optičko akustični alarm koji ne dozvoljava embriologu da nastavi proceduru.

RI Witness takođe nadgleda i krioprezervaciju, jer je svaki nosilac embriona, jajnih ćelija ili sperme označen informacijama o paru i jedinstvenim bar kodom koji ostaje aktivan tokom njihovog skladištenja i odmrzavanja.

Stoga, RI Witness beleži i sa sigurnošću podržava sve laboratorijske i kliničke procedure, eliminiše faktor ljudske greške, što pruža transparentnost i mir kako osoblju laboratorije tako i parovima koji nam uakzuju poverenje.
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja