Fragmentacija DNK i uređaj za mikrofluidno sortiranje sperme (ZyMot®)

Napredne tehnike selekcije spermatozoida sve više se primenjuju u laboratorijama klinika za vantelesnu oplodnju, sa ciljem da se poboljšaju klinički rezultati postupaka potpomognute oplodnje.

Metoda optimalne selekcije spermatozoida za cilj ima da izoluje isključivo pokretne spermatozoide sa neoštećenim DNK uzimajući u obzir brojne parameter, oštećenje DNK, cenu kao i korisnosti metode.

U proseku samo ~55% spermatozoida u urednim uzorcima sperme sadrži ispravan DNK. U prirodnim uslovima, milioni spermatozoida će biti podvrgnuti intenzivnom procesu selekcije kako bi se osiguralo da samo optimalni spermatozoid stigne do jajne ćelije. U prethodnim deenijama, osnovna tehnika pripreme sperme bila je centrifugiranje sa gradijentom gustine (DGC), prilikom koje spermatozoidi moraju proći kroz gradijent kolonu. Međutim, sve više dokaza sugeriše da DGC može smanjiti pokretljivost i povećati oštećenje DNK sperme. Nekoliko studija je povezalo veći nivo oštećenja DNK sa nižom stopom formiranja blastocista, poremećajima u razvoju embriona i većim šansama za pobačaj.

Mikrofluidika

Alternativne tehnike selekcije spermatozoida koriste različite fizičko-hemijske karakteristike (npr. morfološke, membranske, apoptotičke karakteristike) sa namerom da obezbede genetski integritet sperme, kapacitet za oplodnju, poboljšaju razvoj embriona i što je najvažnije, povećaju stope porođaja.

Brojne prethodne studije pokušale su da istraže, uporede i izveste o kliničkim efektima ovih različitih tehnika selekcije spermatozoida, međutim, nijedna od njih nije bila jednoglasno superiorna. U većini slučajeva primećen je mali ili nikakav uticaj na kliničku trudnoću i stopu živorođenih beba u odnosu na primenu različitih tehnika.

Mikrofluidika je nova era u tehnikama selekcije sperme i smatra se alternativnom metodom pripreme sperme u oblasti potpomognute oplodnje. Princip mikrofluidnih uređaja za sortiranje sperme (ZyMot®) zasniva se na reotaksiji, što je sklonost spermatozoida da plivaju u suprotnom smeru od struje tečnosti. Ovaj način razdvajanja je poluautomatizovan, brži, nežniji i, do neke tačke, oponaša prirodnu selekciju u materici. Istovremeno, nema potencijalno toksične komponente i ne izaziva oštećenje DNK koje može biti uzrokovano centrifugiranjem sperme na bazi silicijuma. Što je najvažnije, nivoi fragmentacije DNK nakon mikrofluidne pripreme sperme su jedva uočljivi. Sa tehničkog i laboratorijskog aspekta, uzorak obrađen ZyMot®-om se sastoji od isključivo pokretnih spermatozoida, što čini selekciju sperme tokom ICSI procedure (mikrofertilizacije) lakšom i bezbednijom.

Kome može biti od koristi?

Bez sumnje je potreban muškarcima sa visokim nivoom fragmentacije DNK sperme.

Njegova primena se preporučuje i kod parova sa ranijim pobačajima, slabom stopom formiranja blastocista, kao i kod parova koji pate od neobjašnjive neplodnosti. Kada nemamo ženski faktor neplodnosti, a muškarci imaju dobre uobičajene parametre sperme (motilitet, koncentracija), ali do trudnoće ipak ne dolazi. Postoji nekoliko teorija koje nastoje da objasne mušku neplodnost nepoznatog uzroka. Često se dešava da se u VTO laboratorijama procenjuju samo osnovni parametri sperme, a normalna analiza sperme može da prikrije osnovna problematična stanja, kao što je povećan nivo fragmentacije DNK. Štaviše, kod 11% muškaraca sa dijagnozom normozoospermije otkriven je povećan nivo (indeks) fragmentacije DNK spermatozoida.
Selekcija sperme je neosporno važan faktor za postizanje većih stopa živorođene dece uz pomoć VTO. Dakle, jedan od glavnih izazova u reproduktivnoj medicini je obezbeđivanje najvišeg kvaliteta odabranih spermatozoida, posebno u pogledu genetskog integriteta. Uzimajući sve navedeno u obzir i direktnu povezanost između progresivne pokretljivosti spermatozoida i integriteta DNK, sa sigurnošću možemo da predložimo ZyMot® kao optimalni način selekcije spermatozoida.
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja