Lečenje infertiliteta

Tačna dijagnoza neplodnosti može nam pomoći u preporučivanju najadekvatnije metode lečenja za svakog ponaosob. Lečenje infertiliteta kod pacijenata iz inostranstva zahteva pažljivo planiranje, budući da se većina pripremnih ispitivanja i analiza obavlja u vašoj zemlji.

In Vitro Fertilizacija (vantelesna oplodnja)

Vantelesna oplodnja je postupak u kojem se jajna ćelija oplodi spermom van materice, u embriološkoj laboratoriji. VTO je osnovni postupak koji se koristi kada ostale metode potpomognute reprodukcije nisu uspele.

Osnovni koraci u postupku VTO su:
- Stimulacija jajnika uz regulisanje hormona i praćenje reakcije jajnika
- Aspiracija jajnih ćelija
- Uzimanje uzorka sperme
- Oplodnja u laboratoriji (klasična VTO ili introcitoplazmatska injekcija spermatozida (ICSI))
- Kultura embriona i razvoj
- Embriotransfer

Klasična VTO je tehnika kojom se prečišćena sperma postavi u istu posudu sa jajnim ćelijama i ostavi preko noći kako bi došlo do oplodnje. ICSI je specijalizovanija tehnika prilikom koje se spermatozoid ubacuje u jajnu ćeliju.
Fertility Treatments IVF
Fertility Treatments Donor Sperm

Donor sperme

Donor sperme se koristi kada je isključena svaka šansa za pronalaženje fiziološki zrelih spermatozoida bilo u ejakulatu ili nakon biopsije testisa. Takođe, donor sperme je potreban i u slučaju žene bez partnera.

Naš centar sarađuje sa dve internacionalne banke sperme i to Cryos International i European Sperm Bank. Uzorci sperme koje nabavljamo iz ovih banaka u skladu su, kako sa evropskim zakonskim odredbama, tako i grčkim. Svaki uzorak sperme poseduje i potvrdu o dobrom zdravstvenom stanju donora. Donori se biraju prema svakom pojedinačnom slučaju, koje određuju i krvna grupa i fizički izgled. Svi donori sperme su prema zakonima u Grčkoj anonimni.

Intracitoplasmatska injekcija spermatozoida (ICSI)

Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida (ICSI) podrazumeva injekciju jednog spermatozoida direktno u citoplazmu jajne ćelije. To je proces koji izvodi iskusan embriolog pod posebno prilagođenim mikroskopom sa visokim uvećanjem, uz pomoć mikro-igle. To je tehnika koja se primenjuje u slučaju kada je uzorak sperme veoma slab, ili u slučaju kada se desila mala ili nikakva oplodnja tokom klasične VTO.
Fertility Treatments ICSI

Biopsija sperme iz testisa

U slučaju da se ne pronađe nijedan spermatozoid direktno u ejakulatu (azospermija), može se izvesti hirurški zahvat kako bi se prikupili spermatozoidi direktno iz testisa.

Postoji nekoliko tehnika kao što je PESA (Percutaneus Sperm Aspiration) i MESA (Micro-epididymal Sperm Aspiration) ali i TESE tehnika (Testicular Sperm Extraction) koja se najčešće koristi. TESE tehnika podrazumeva uzimanje uzorka tkiva testisa, kroz mali rez koji se pravi na mošnicama (skrotumu).

Takođe se može koristiti tanka igla za usisavanje tečnosti i tkiva direktno iz testisa (TESA tehnika). Oba zahvata mogu se izvesti na dan aspiracije jajnih ćelija ili dan pre toga. Ukoliko se izvede pre aspiracije jajne ćelije, nađeni spermatozoidi se krioprezerviraju do dana aspiracije. U klinici Newlife ovaj zahvat obavlja specijalista urolog kako bi se umanjio potencijalni rizik oštećenja na testisima i pribavili adekvatni uzorci. Svi ovi zahvati se obavljaju kao rutinski, na dnevnoj bazi i nije neophodna hospitalizacija.
Fertility Treatments IUI

Intrauterina inseminacija (IUI)

Intrauterina inseminacija je jedan od prvih izbora u lečenju infertiliteta. Relativno je jednostavan zahvat, u kom se pripremljen uzorak semena direktno ubacuje u matericu, korišćenjem mekanog katetera. Reč je o širokoprimenjivoj metodi, pogodnoj za žene kod kojih su jajovodi prohodni.

Primenjuje se u slučajevima:
- Infertiliteta nepoznatog uzroka
- Problema sa ovulacijom
- Umerenim problemima sa spermom (oligospermijai/ili astenospermija)
- Kod problema muške seksualne disfunkcije (problemi sa erekcijom)

Intrauterina inseminacija kod žene sa prirodnim menstrualnim ciklusom ili nakon uvođenja lekova.

Preimplantacijsko genetsko testiranje PGT

Postoje dva tipa preimplantacijskog genetskog testiranja:
- Preimplantacijsko genetsko testiranje monogenetskih poremećaja (PGTM) se koristi da bi se utvrdili konkretni genetski poremećaji. Koristi se u slučaju kada su jedan ili oba partnera nosioci konkretnog genetskog poremećaja.
- Preimplantacijsko genetsko testiranje aneuploidija (PGTA) je tehnika skrininga (ispitivanja) embriona na aneuplodiju-situacija kada svaka ćelija ima nepravilan broj hromozoma.

Ovaj postupak podrazumeva izdvajanje jedne ćelije (blastomera) trećeg dana razvoja embriona ili uzimanjem nekoliko ćelija 5. Ili 6. dana blastociste embriona. Embrioni se ne oštećuju u ovom procesu. Blastomere (ćelije) koje su pribavljene analiziraju se zbog eventualnih anomalija. Samo zdravi embrioni se prenose u matericu na osnovu svih ovih analiza.

Osnovne indikacije za preimplantacijsko genetsko testiranje su:
- Visok rizik od hromozomskih anomalija ili ozbiljnih monogenetskih naslednih oboljenja kod dece
- Genetski defekti vezani za pol deteta
- Ponovljeni pobačaji
- Prevremeni porođaj ili pobačaj sa hromozomskim poremećajem u prethodnoj anamnezi (medicinskoj istoriji).
- Brojni VTO ciklusi sa neuspešnom implantacijom
Fertility Treatments Preimplantation Genetic Testing
U skladu sa grčkim zakonima, preimplantacijsko genetsko testiranje može se sprovesti samo iz medicinskih razloga. U skladu sa tim, ne može se koristiti za odabir pola.

Primena ovih testova ne znači i da će postojati veća šansa za trudnoću i u nekim slučajevima, čak, mogu biti štetni u daljem toku postupka.
Fertility Treatments Blastocyst

Transfer blastociste

Blastocista je stadijum koji embrion u svom razvoju dostigne 5-6. dan nakon aspiracije jajne ćelije. Ovo je krajnja razvojna faza pre implantacije u matericu, koja simbolizuje početak trudnoće. To je i poslednji dan života embriona u laboratoriji.

Prednosti transfera blastociste u poređenju sa transferom u drugim fazama uključuju:
- bolji izbor embriona za selekciju
- veći procenat uspešnosti kao rezultat odabira samo onih embriona koji su uspešno prošli kroz preimplantacijski razvoj
- manja verovatnoća za višeplodnu trudnoću jer se manji broj embriona može preneti

U klinici Newlife postoji uspešan program kulture (uzgoja) i transfera blastocista, za pacijente sa posebnim kriterijumima. Konačna odluka o tome koja opcija transfera blastociste će se odabrati donosi se 3. dana razvoja embriona, a zavisi od broja i kvaliteta embriona, zrelosti endometrijuma i individualne anamneze žene.

Zamrzavanje sperme

Zamrzavanje i skladištenje semenih uzoraka ili tkiva testisa se sprovodi u sledećim slučajevima:

- Za muškarce koji ne mogu biti prisutni na klinici za vantelesnu oplodnju na dan aspiracije jajne ćelije ili na dan obavljanja postupka. Uzorak se može zamrznuti u bilo koje vreme pre zakazanog datuma postupka. Ovo je posebno olakšavajuće u slučaju parova koji dolaze iz inostranstva.
- Kada muškarac ima poteškoće u davanju uzorka sperme na dan aspiracije jajnih ćelija iz psiholoških razloga.
- Kod muškaraca čiji parametri sperme variraju od uzorka do uzorka.
- Kod muškaraca koji su bez partnerke i žele da “očuvaju” svoju plodnost.
- U slučaju uklanjanja testisa ili planirane hemo/radio terapije.
- U slučaju uzimanja sperme hirurškim putem (biopsijom), tako da nema potrebe za ponavljanjem invanzivne hirurške procedure.

Kvalitet uzoraka sperme koji su zamrznuti ne bivaju oštećeni ukoliko se primenjuju odgovarajuće tehnike krioprezervacije.
Fertility Treatments Sperm Freezing
Fertility Treatments Assisted Hatching

Asistirani hečing (laser)

Asistirani hečing ili potpomognuto piljenje je procedura pomoću koje se na opni embriona (zoni pelucida) napravi prorez kako bi se embrion brže izlegao. Probijanje opne i izleganje se obično spontano dešavaju i na taj način se embrion usađuje u matericu. U nekim slučajevima embriolog može proceniti da je hečing neophodan (npr. embrioni sa širokom zonom pelucida, žene starije od 37 itd.).

Postoje različiti načini na koje se može izvesti ova procedura. U klinici Newlife ovu proceduru izvodimo uz pomoć laserske tehnologije, koja je najbezbednija, najbrža i najefikasnija dostupna metoda.

Zamrzavanje embriona

Kod mnogih parova, a naročito kod onih koji su mladi, ciklus lečenja u VTO može dovesti do proizvodnje više embriona. Nakon embriotransfera može ostati još nekoliko embriona dobrog kvaliteta. Ovaj višak se može zamrznuti, skladištiti i koristiti u narednom ciklusu lečenja.

U nekim slučajevima zbog lošeg kvaliteta endometrijuma ili sindroma ozbiljne hiperstimuacije jajnika ne može doći do tranfera svežeg embriona i svi embrioni moraju biti zamrznuti.

Ciklus transfera zamrznutih embriona ima dosta prednosti:

- Visoke stope uspešnosti bez potrebe prolaska kroz stimulaciju uz korišćenje hormona i aspiraciju jajnih ćelija
- Smanjeni troškovi
- Optimalna priprema endometrijuma
- Očuvanje plodnosti

Zamrzavanje i skladištenje viška embriona je takođe od velike pomoći u ciklusu donacije jajne ćelije. Uspešan ciklus donacije jajne ćelije koji za rezultat ima zamrznute embrione, znači da par može pokušati u narednom ciklusu i dobiti bebu koja je bilološki brat/sestra prethodnom detetu.
Fertility Treatments Embryo Freezing
Fertility Treatments Ovulation Induction

Indukcija ovulacije (stimulacija ovulacije)

Indukcija ovulacije je proces u kojem se konkretnim lekovima (hormonima), bilo u vidu tableta ili injekcija, stimulišu jajnici za proizvodnju jajnih ćelija. U nekim slučajevima ova terapija može rezultirati trudnoćom bez nastavka tretmana. Međutim, u većini slučajeva, ova terapija se koristi zajedno sa drugim vrstama tretmana kao što su intrauterina inseminacija ili in vitro oplodnja (VTO). Lekovi koji se najčešće koriste za stimulaciju ovulacije su klomifen, inhibitori aromataze i gonadotropini.

Otklanjanje ciste u jajniku

U mnogim slučajevima, mogu se razviti ciste u jajnicima, uglavnom su benigne i posledica su funkcije jajnika. Njihovo prisustvo može negativno uticati na odgovor jajnika na režim lekova. U takvim slučajevima uklanjanje ciste može biti ključno (isprazniti sadržaj jajnika uz pomoć tanke igle), kako bi se tretman nastavio bez problema. Ova procedura se u klinici Newlife sprovodi sa ili bez anaestezije, u zavisnosti od svakog slučaja ponaosob. Uklanjanje ciste odvija se uz ultrazvučno navođenje.
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja