Kvalitet

Dobili smo višestruke akreditacije za naše usluge, kao što su ISO 9001:2015 i EN 15224:2017. Kako bismo održali nivo kvaliteta, konstantno pratimo svoj rad tražeći od pacijenata da anonimno popune upitnik o tome koliko su zadovoljni uslugom. Pozitivnih odgovora je više od 90%, nezavisno od ishoda tretmana, što prevazilazi potrebnih 80% koji zahteva ISO.
Newlife IVF Greece ima zvaničnu dozvolu za rad izdatu od strane Grčke nacionalne uprave za potpomognutu reprodukciju, koja predstavlja regulatorno telo koje kontroliše naučni, pravni i etički okvir u kojem posluju klinike i organizacije koje se bave potpomognutom reprodukcijom. Naš EU TE CODE je GR007624. Kako biste pogledali listu svih licenciranih grčkih klinika, posetite sajt na linku: eaiya.gov.gr/en/information/licensed.

Stremimo visokim standardima u svim tretmanima i zahvatima. Ovo se ogleda i u visokoj stopi uspešnosti koja je godinu za godinom konstantno visoka. Održavamo i dobre odnose sa starim pacijentima i velika većina naših novih pacijenata dolaze nakon usmene preporuke.
Fully Vaccinated for Covid
ISO 15224
ISO 2015
AAC Certificate
Udruzenje Sansa Za Roditeljstvo
Fertility Network Certificate
Greek National Authority of Assisted Reproduction
book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja