Kvalitet

Dobili smo višestruke akreditacije za naše usluge, kao što su ISO 9001:2015 i EN 15224:2017. Kako bismo održali nivo kvaliteta, konstantno pratimo svoj rad tražeći od pacijenata da anonimno popune upitnik o tome koliko su zadovoljni uslugom. Pozitivnih odgovora je više od 90%, nezavisno od ishoda tretmana, što prevazilazi potrebnih 80% koji zahteva ISO.
Newlife IVF Greece ima zvaničnu dozvolu za rad izdatu od strane Grčke nacionalne uprave za potpomognutu reprodukciju, koja predstavlja regulatorno telo koje kontroliše naučni, pravni i etički okvir u kojem posluju klinike i organizacije koje se bave potpomognutom reprodukcijom. Naš EU TE CODE je GR007624. Kako biste pogledali listu svih licenciranih grčkih klinika, posetite sajt na linku: eaiya.gov.gr/en/information/licensed.

Stremimo visokim standardima u svim tretmanima i zahvatima. Ovo se ogleda i u visokoj stopi uspešnosti koja je godinu za godinom konstantno visoka. Održavamo i dobre odnose sa starim pacijentima i velika većina naših novih pacijenata dolaze nakon usmene preporuke.
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja