Cene

Teško je porediti troškove postupaka vantelesne oplodnje na različitim klinikama, jer svaka klinika obračunava cene na drugačiji način. Cene u Newlife IVF Greece su transparentne, konkurentske i bez skrivenih troškova. Od samog početka naše komunikacije bićete detaljno informisani o ukupnim troškovima ciklusa lečenja i promenjivim stavkama u slučaju prekida ciklusa lečenja. To znači da nema podizanja cena u poslednjem trenutku i plaćate onaj deo lečenja koji ste prošli.

Nezavisno od vida lečenja za koji ćete se opredeliti, prva jednočasovna medicinska konsultacija sa našim doktorima i naučnim timom je potpuno besplatna.
Cene u nastavku su indikativne, te molimo da nas kontaktirate za više detalja.
Početna i kontrolna medicinska konsultacija (u Srbiji, Grčkoj, Video poziv)
Besplatna
Inseminacija (IUI)
od 350€
Ciklus vantelesne oplodnje IVF/ICSI
od 3000€
Troškovi postupka VTO sa sopstvenim jajnim ćelijama
Cena paketa za postupak VTO sa sopstvenim jajnim ćelijama uključuje:

- Početne konsultacije, bilo da su obavljene putem video poziva/Skype-a ili su zakazane u prostorijama klinike Newlife, ili tokom neke od naših poseta u inostranstvu. One su prilika da upoznate naš tim, razumete kako poslujemo i čujete naše preporuke u vezi sa vašim problemom.
- Sve kontrolne ultrazvučne preglede koji se obave u Newlife IVF.
- Anesteziju prilikom aspiracije jajnih ćelija.
- Intracitoplazmatsku injekciju spermatozoida (ISCI).
- Kultivaciju embriona do faze blastociste (5. dan embriona).
- Asistirani hečing, ukoliko je neophodan (laserska pomoć pri implantaciji embriona).
- Krioprezervaciju uzorka sperme kao rezerve ili u cilju kraćeg boravka muškog partnera u Grčkoj.

Ne uključuje:

- Obavezna pripremna ispitivanja za oba partnera.
- Dodatna ispitivanja koja su neophodna u pojedinim slučajevima, pre otpočinjanja ciklusa lečenja.
- Lekove za stimulaciju i nakon embriotransfera.
- Krioprezervaciju i čuvanje embriona.
Donacija jajne ćelije
od 5800€
Troškovi donacije jajnih ćelija
Cena paketa za ciklus lečenja sa donacijom jajne ćelije uključuje:

- Početnu konslutaciju, bilo da je obavljena putem video poziva/Skype-a ili je zakazana u prostorijama naše klinike Newlife ili tokom neke od naših poseta inostranstvu. Konsultacije su šansa da upoznate naš tim, razumete način na koji poslujemo i čujete naše preporuke u vezi sa vašim problemom.
- Sve kontrolne i ultrazvučne preglede u Newlife IVF.
- Angažovanje donorke, pregledi, stimulacija i aspiracija jajne ćelije. Za više detalja o tome koje testove obavlja donorka, možete se informisati u odeljku Donacija jajnih ćelija u Grčkoj.
- Praćenje primaoca, ukoliko se ultrazvučni pregledi obavljaju u Newlife IVF.
- Intracitoplazmatsku injekciju spermatozoida (ICSI).
- Kultivaciju embriona do faze bastociste (5. dan embriona).
- Asistirani hečing, ukoliko je neophodan (laserka pomoć pri implantaciji embriona).
- Krioprezervacija uzorka sperme kao rezerve ili u cilju kraćeg boravka muškog partnera u Grčkoj.

Ne uključuje:

- Obavezne pripremne analize za oba partnera.
- Dodatna ispitivanja koja su neophodna u pojedinim slučajevima, pre otpočinjanja ciklusa lečenja.
- Lekove za pripremu endometrijuma.
- Krioprezervaciju i čuvanje embriona.
Uzorci sperme iz internacionalne banke sperme
od 400€
Transfer zamrznutih embriona (FET)
od 1200 €
Zamrzavanje jajnih ćelija
od 1750€
Troškovi zamrzavanja jajnih ćelija
Cena paketa za proces zamrzavanja janih ćelija uključuje:

- Početnu konslutaciju, bilo da je obavljena putem video poziva/Skype-a ili je zakazana u prostorijama naše klinike Newlife ili tokom neke od naših poseta inostranstvu. Konsultacije su šansa da upoznate naš tim, razumete način na koji poslujemo i čujete naše preporuke u vezi sa vašim problemom.
- Sve kontrolne preglede i ultrazvučne preglede koji su obavljeni u Newlife IVF.
- Anesteziju prilikom aspiracije jajnih ćelija.
- Krioprezervaciju svih zrelih jajnih ćelija i čuvanje na period od godinu dana.

Ne uključuje:

- Obavezne pripremne preglede i testove na infektivne bolesti.
- Čuvanje krioprezerviranih jajnih ćelija nakon isteka prve godine (200€ za svaku narednu godinu).
TESE (biopsija testisa)
od 700€
Time-Lapse Technology (Geri®)
500€
Sperm Sorting (ZyMōt®)
200€
*Priložene cene su informativnog karaktera i Newlife IVF zadržava pravo promene cenovnika. Cene važe do objavljivanja novog cenovnika.
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja