Cene

Teško je porediti troškove postupaka vantelesne oplodnje na različitim klinikama, jer svaka klinika obračunava cene na drugačiji način. Cene u Newlife IVF Greece su transparentne, konkurentske i bez skrivenih troškova. Od samog početka naše komunikacije bićete detaljno informisani o ukupnim troškovima ciklusa lečenja i promenjivim stavkama u slučaju prekida ciklusa lečenja. To znači da nema podizanja cena u poslednjem trenutku i plaćate onaj deo lečenja koji ste prošli.

Nezavisno od vida lečenja za koji ćete se opredeliti, prva jednočasovna medicinska konsultacija sa našim doktorima i naučnim timom je potpuno besplatna.
Cene u nastavku su indikativne, te molimo da nas kontaktirate za više detalja.
Početna i kontrolna medicinska konsultacija (u Srbiji, Grčkoj, Video poziv)
Besplatna
Inseminacija (IUI)
od 350€
Ciklus vantelesne oplodnje IVF/ICSI
od 3000€
Troškovi postupka VTO sa sopstvenim jajnim ćelijama
Cena paketa za postupak VTO sa sopstvenim jajnim ćelijama uključuje:

- Početne konsultacije, bilo da su obavljene putem video poziva/Skype-a ili su zakazane u prostorijama klinike Newlife, ili tokom neke od naših poseta u inostranstvu. One su prilika da upoznate naš tim, razumete kako poslujemo i čujete naše preporuke u vezi sa vašim problemom.
- Sve kontrolne ultrazvučne preglede koji se obave u Newlife IVF.
- Anesteziju prilikom aspiracije jajnih ćelija.
- Intracitoplazmatsku injekciju spermatozoida (ISCI).
- Kultivaciju embriona do faze blastociste (5. dan embriona).
- Asistirani hečing, ukoliko je neophodan (laserska pomoć pri implantaciji embriona).
- Krioprezervaciju uzorka sperme kao rezerve ili u cilju kraćeg boravka muškog partnera u Grčkoj.

Ne uključuje:

- Obavezna pripremna ispitivanja za oba partnera.
- Dodatna ispitivanja koja su neophodna u pojedinim slučajevima, pre otpočinjanja ciklusa lečenja.
- Lekove za stimulaciju i nakon embriotransfera.
- Krioprezervaciju i čuvanje embriona.
Donacija jajne ćelije
-
Troškovi donacije jajnih ćelija
Cena paketa za ciklus lečenja sa donacijom jajne ćelije uključuje:

- Početnu konslutaciju, bilo da je obavljena putem video poziva/Skype-a ili je zakazana u prostorijama naše klinike Newlife ili tokom neke od naših poseta inostranstvu. Konsultacije su šansa da upoznate naš tim, razumete način na koji poslujemo i čujete naše preporuke u vezi sa vašim problemom.
- Sve kontrolne i ultrazvučne preglede u Newlife IVF.
- Angažovanje donorke, pregledi, stimulacija i aspiracija jajne ćelije. Za više detalja o tome koje testove obavlja donorka, možete se informisati u odeljku Donacija jajnih ćelija u Grčkoj.
- Praćenje primaoca, ukoliko se ultrazvučni pregledi obavljaju u Newlife IVF.
- Intracitoplazmatsku injekciju spermatozoida (ICSI).
- Kultivaciju embriona do faze bastociste (5. dan embriona).
- Asistirani hečing, ukoliko je neophodan (laserka pomoć pri implantaciji embriona).
- Krioprezervacija uzorka sperme kao rezerve ili u cilju kraćeg boravka muškog partnera u Grčkoj.

Ne uključuje:

- Obavezne pripremne analize za oba partnera.
- Dodatna ispitivanja koja su neophodna u pojedinim slučajevima, pre otpočinjanja ciklusa lečenja.
- Lekove za pripremu endometrijuma.
- Krioprezervaciju i čuvanje embriona.
Uzorci sperme iz internacionalne banke sperme
od 400€
Transfer zamrznutih embriona (FET)
od 1200 €
Zamrzavanje jajnih ćelija
od 1750€
Troškovi zamrzavanja jajnih ćelija
Cena paketa za proces zamrzavanja janih ćelija uključuje:

- Početnu konslutaciju, bilo da je obavljena putem video poziva/Skype-a ili je zakazana u prostorijama naše klinike Newlife ili tokom neke od naših poseta inostranstvu. Konsultacije su šansa da upoznate naš tim, razumete način na koji poslujemo i čujete naše preporuke u vezi sa vašim problemom.
- Sve kontrolne preglede i ultrazvučne preglede koji su obavljeni u Newlife IVF.
- Anesteziju prilikom aspiracije jajnih ćelija.
- Krioprezervaciju svih zrelih jajnih ćelija i čuvanje na period od godinu dana.
- test

Ne uključuje:

- Obavezne pripremne preglede i testove na infektivne bolesti.
- Čuvanje krioprezerviranih jajnih ćelija nakon isteka prve godine (200€ za svaku narednu godinu).
TESE (biopsija testisa)
od 700€
Time-Lapse Technology (Geri®)
500€
Sperm Sorting (ZyMōt®)
200€
*Priložene cene su informativnog karaktera i Newlife IVF zadržava pravo promene cenovnika. Cene važe do objavljivanja novog cenovnika.
Fully Vaccinated for Covid
ISO 15224
ISO 2015
AAC Certificate
Udruzenje Sansa Za Roditeljstvo
Fertility Network Certificate
Greek National Authority of Assisted Reproduction
book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja