Vantelesna iz prirodnog ciklusa

Vantelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa je metod potpomognute reprodukcije pri kojem žena ili ne može ili ne želi da primi lekove za postizanje višebrojne folikulogeneze. Indikacije za vantelesnu oplodnju u prirodnom ciklusu imaju žene koje, nezavisno od godišta, pored uzimanja jake hormonske stimulacije i dalje imaju slabu reakciju jajnika i na kraju proizvedu jedan ili dva folikula. Jedan prirodni menstrualni ciklus se može prekinuti ili neće dovesti do embriotransfera, kada brzina razvoja folikula ili estradiola ne dostiže očekivanu, bilo zbog toga što može doći do prevremene ovulacije, ili zbog toga što folikul tokom aspiracije nije sadržao u sebi zrelu jajnu ćeliju, pogodnu za oplodnju. Tokom prirodnog ciklusa izbegava se izlaganje žene visokim nivoima cirkulišućeg estrogena, ali i sindromu hiperstimulacije jajnika.

Zašto treba da me interesuje vantelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa?

Vantelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa predstavlja alternativno rešenje u odnosu na klasičnu vantelesnu oplodnju. Zastupljena je kod parova sa problemom steriliteta, jer je niskorizična, jeftinija je u odnosu na vantelesnu oplodnju sa stimulacijom i prilagođena je pacijentu.

To je zbog činjenice što vantelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa pruža pacijentima postupak vantelesne oplodnje uz manje ili nimalo lekova (što direktno znači i manje troškova i injekcija), manje neželjenih efekata i manje poseta ordinacijama (činjenica koja umanjuje nivo stresa). Takođe, ne postoji bojazan od hiperstimulacije jajnika, a telo se manje izlaže neprijatnostima što za rezultat ima minimalnu količinu lekova koje pacijenti uzimaju. Isto tako, vantelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa umanjuje i potencijalnu proizvodnju viška embriona.

Da li mogu da radim vantelesnu oplodnju iz prirodnog ciklusa?

Ženama sa slabom reakcijom jajnika, vantelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa pruža šansu da nastave sa postupkom vantelesna oplodnje, čak i kada je stimulacija jajnika nekoliko puta neuspešna i nema višebrojnih embriona.

Za parove sa problemom steriliteta, zbog muškog činioca (niskog broja ili lošeg kvaliteta sperme), vantelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa može da rezultira oplodnjom uz pomoć ICSI tehnike i istovremeno se izbegnu višeplodne trudnoće za suprugu koja je plodna i nema problema.

Žene koje ne žele da uzmu lekove ili ne mogu to da učine zbog postojanja nekog oboljenja, imaju mogućnost da iskoriste blagodeti postupka vantelesne oplodnje kroz postupak vantelesne oplodnje iz prirodnog ciklusa.
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja