Informacije o donorkama jajnih ćelija

Donorke jajnih ćelija su mlade, plodne žene, do 35 godina starosti, u skladu sa grčkim zakonodavstvom, koje nakon posebnih testiranja i analiza budu uključene u naš program donacije jajnih ćelija.

Njihova motivacija je u mnogim slučajevima vođena altruističkim instinktima i željom da pomognu drugim ženama da ostvare svoj san o osnivanju porodice, jer imaju prijatelje ili članove porodice koji su se susreli sa neplodnošću. Mnoge od njih se, takođe odlučuju da doniraju jajne ćelije zbog dodatnog izvora prihoda, a kako bi pomogle svojoj porodici ili platile studije. U svakom slučaju, sve donorke jajnih ćelija imaju pravo na novčanu nadoknadu, što predviđa i grčki zakon.

Glavne kategorije procene koje moraju proći da bi bile angažovane kao donorke su:

 • Medicinska anamneza i pregledi
 • Analize na infektivne bolesti
 • Hromozomske anomalije
 • Testiranje na nasledne bolesti
 • Porodična medicinska anamneza
 • Psihometrijska procena
Information about Egg Donors
Važno je razumeti da ne mogu sve mlade žene postati donorke jajnih ćelija. Moraju zadovoljiti niz kriterijuma kako bi bile prikladni kandidati. Osim normalnih ili negativnih rezultata analiza krvi na patološka stanja, takođe moraju imati čistu anamnezu ginekoloških stanja/oboljenja koja bi mogla uticati na rezervu jajnika ili kvalitet jajnih ćelija.

Obavezna testiranja za donorke jajnih ćelija

Analize krvi koje moraju obaviti donorke jajnih ćelija u Newlife IVF Greece:

 • Krvna grupa i Rh faktor
 • Hepatitis B (anti-Hbc, HbsAG)
 • Hepatitis C (anti-HCV)
 • HIV I+II
 • Sifilis (RPR/VDRL)
 • Citomegalovirus, status infekcije (IgG i IgM)
 • Provera na infekcije genitalnog trakta
 • Kompletna krvna slika
 • Elektroforeza hemoglobina
 • Molekularno testiranje na mutacije talasemija (α-globin, β-globin, δ-globin klaster)
 • Kariotip
 • Sindrom fragilnog X
 • Cistična fibroza (99% najčešćih mutacija)
 • SMA – Spinalna mišićna atrofija
 • Nesindromska gluvoća (mutacije 35delG gena GJB2)
 • Malo pre aspiracije jajnih ćelija donorke, NAAT (Testovi amplifikacije nukleinske kiseline) test za hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) i HIV
 • Psihološka procena
 • Obavezno popunjavanje upitnika kako bi se potvrdila lična i porodična anamneza
 • Obavezno popunjavanje upitnika kako bi se otkrile eventualne genetske bolesti
Family History

Porodična anamneza

Od svih donorki jajnih ćelija traži se detaljna porodična anamneza kako bismo se uverili da u porodičnoj anamnezi ne postoje ozbiljne bolesti i stanja.

Prošireni pregled nosioca genetskih oboljenja je vrsta genetskog testa koji vam može reći nosi li neko gen za određeni genetski poremećaj. Ovi testovi se mogu obaviti, ali ne preporučujemo da se obavljaju rutinski, jer se odnose na veoma retka stanja. Sam ovaj proces je skup, ali ako ipak želite da se sprovede testiranje, onda predlažemo da test uradi prvo muškarac, pa ukoliko postoji pozitivan nalaz, da se i donorka jajnih ćelija testira na isto stanje/poremećaj.

Etnička pripadnost i karakteristike

Donorke jajnih ćelija, u skladu sa zakonom moraju biti rezidenti Grčke. Većina donorki jajnih ćelija u Newlife je grčkog porekla. U zavisnosti od toga iz kojeg dela Grčke potiču, Grkinje mogu imati vrlo različit izgled. Žene poreklom sa ostrva mogu izgledati drugačije od žena koje dolaze s kopna, Peloponeza, Epira ili Makedonije. Izgled se može razlikovati s obzirom na strukturu lica (oblik nosa ili usana, pa čak i debljinu obrva), ton kože (neki mogu imati bledu kožu, neke tamniji ten), visinu i naravno boju kose i očiju (od svetlo-plave do tamno-smeđe ili čak crne kose). Iz tog razloga, Newlife uspeva da zadovolji potrebe žena primaoca različitog etničkog porekla, uključujući belce, Indijce, Arape, Skandinavce, Latinoamerikance i narode sa Bliskog Istoka. Menadžerka odeljenja za inostrane pacijente, gospođa Chrysa Karakosta i nekoliko drugih članova tima održavaju nedeljne sastanke i upoređuju karakteristike žena primaoca sa donorkama jajnih ćelija, na osnovu karakteristika lica i tela, specifičnih zahteva i drugih interesovanja poput hobija i obrazovanja.

Podudarnost krvne grupe sa ženom koja je primalac ili parom nešto je što Newlife poštuje kod svakog pojedinog slučaja, jer to pacijentima omogućuje da odaberu da li će i kada detetu saopštiti da su prošli VTO sa doniranim jajnim ćelijama.
Ethnicity and Characteristics
Mnoge donorke jajnih ćelija imaju svoju decu ili već potvrđenu trudnoću. Činjenica da Newlife dobro brine i o donorkama jajnih ćelija potvrđuje izvrstan ugled koji klinika ima i među donorkama i da se donorke jajnih ćelija iz Solunu najradije odlučuju za našu kliniku. Tokom proteklih 10 godina, klinika nikada nije imala nijednu donorku jajnih ćelija koja je hospitalizovana nakon tretmana zbog hiperstimulacije jajnika (OHSS). Briga o donorkama jajnih ćelija i pridržavanje uravnoteženog režima stimulacije tokom tretmana, rezultira velikim brojem kvalitetnih jajnih ćelija. Ovo je verovatno najvažniji parametar koji utiče i na kvalitet embriona.
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja