Kome je potrebna donacija jajnih ćelija

Donacija jajnih ćelija je proces u kom se koriste jajne ćelije mlade, plodne žene u slučajevima kada vantelesna oplodnja sa sopstvenim jajnim ćelijama nije moguća. Tretmani sa doniranim jajnim ćelijama koriste se u sledećim situacijama:

  • Kod prevremene ovarijalne insuficijencije, stanja kod kojeg menopauza kreće mnogo ranije nego obično. Uzrok tome mogu biti neke bolesti ili prethodna terapija za kancer.
  • Starija reproduktivna dob. Što su žene starije, učestalije su i slučajne anomalije kod embriona zbog lošijeg kvaliteta jajnih ćelija. Ovo vodi ka niskim šansama za pozitivan ishod vantelesne oplodnje i većim stopama pobačaja.
  • Smanjene jajčane rezerve, što znači da je broj jajnih ćelija koje žena proizvodi veoma nizak i čak i kod potpomognute oplodnje njenih jajnih ćelija nije moguće ostvariti pozitiavn ishod.
  • Genetski naslednih bolesti koje se mogu preneti na decu.
  • Kod više neuspelih pokušaja VTO sa sopstvenim jajnim ćelijama.
Who Needs Donor Eggs
Većina žena kod kojih je rešenje donacija jajnih ćelija zapravo su žene u poodmakloj reproduktivnoj dobi, ali se ovaj postupak može ponuditi i ženama sa prevremenom ovarijalom insuficijencijom koje ne mogu koristiti svoje jajne ćelije. Važno je naglasiti da su stope uspešnosti podjednako visoke bez obzira na godine žene – primaoca. Visoke stope uspešnsti postižu se poštovanjem strogih standarda za odabir i angažovanje donorki, kao i obradom jajnih ćelija i embriona u embriološkoj laboratoriji na najefikasniji način, sa ciljem da se postignu odlični rezultati i da se istovremeno usluga održi na visokom nivou. Žene koje su ušle u menopauzu ili su se suočile sa neuspelim ciklusima zbog prisustva endometrioze, takođe imaju iste šanse za uspeh kao i sve druge žene primaoci. To znači da žene ne bi trebalo da osećaju pritisak i pristaju na tretman vanetlesne oplodnje sa doniranim jajnim ćelijama osim ako ne osećaju da su spremne za to.

S obzirom da je ova procedura drugačije regulisana u svakoj zemlji i da cene tretmana variraju, mnogi se odlučuju za tretman u inostranstvu, a naračito kada je u pitanju donacija jajnih ćelija. Bitno je da se raspitate koja zemlja i koja klinika konkretno nude ono što je vama potrebno, pošto se i zakonska regulative razlikuje od zemlje do zemlje, cene tretmana su različite, transparentnost i način na koji se sprovode tretmani.
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja