Donacija jajnih ćelija

Zašto da izaberete Newlife IVF Greece u odnosu na neku drugu grčku kliniku ili druge klinike koje nude donaciju jajnih ćelija u Evropi (Španija, Češka, itd.)?

Već dugi niz godina vodimo uspešan program donacije jajnih ćelija, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i evropskim direktivama. Posedujemo stručnost, iskustvo, znanje i strast da pomognemo svakom pojedincu kojem je potreban jedan ovako emocionalno težak proces.

Šta mi radimo drugačije

Ceo proces počinje tako što pažljivo biramo donorke jajnih ćelija. Sve naše donorke su mlađe od 30 godina i većina je dokazane plodnosti, što znači da već imaju ostvarenu trudnoću (bilo sopstvenu ili kroz prethodni ciklus doniranja).

Osim analiza koje propisuje zakon, mi dalje detaljno istražujemo da li donorke imaju dobru ovarijalnu rezervu i čistu ginekološku anamnezu kada su u pitanju bolesti koje bi mogle uticati na njihove jajnike (npr. endometrioza ili prethodna operacija na jajnicima). Uzimamo detaljnu porodičnu, seksualnu i psihijatrijsku anamnezu i vršimo psihometrijsku procenu kako bismo se uverili da razumeju šta sama donacija znači i bili sigurni da se mogu nositi sa procesom.

U našoj klinici uvek se usklađuje krvna grupu žene primaoca sa krvnom grupom donorke jajnih ćelija. Koristimo samo sveže jajne ćelije i oplodimo ih na dan aspiracije jajnih ćelija svežom spermom supruga/partnera ili spermom krioprezerviranog uzorka ili uzorka sperme donora koji ste prethodno izabrali. Izvodimo ICSI u svim tretmanima sa doniranim jajnim ćelijama i embrione uvek kultivišemo (razvijamo) do stadijuma blastociste, bez dodatnih novčanih troškova.

Tokom čitavog ovog postupka, vodimo računa i o našim donorkama, tako da nakon tretmana nemaju zdravstvenih problema i na taj način one rado proporučuju ovaj koncept svojim prijateljicama, koje takođe mogu biti angažovane kao buduće donorke jajnih ćelija.

Kako šanse za postizanje trudnoće zavise od dva glavna parametra: 80% od kvaliteta embriona (morfologije i genetskog integriteta) i 20% od prijemčivosti endometrijuma, drugi deo vaših preliminarnih pregleda je neinvazivni, transvaginalni 3D ultrazvučni pregled materice.

Prema grčkom zakonu, ako donorka jajnih ćelija odluči da ostane anonimna, ženi primaocu, tj. paru se mogu dati samo informacije koje ne identifikuju donorku. Međutim, mogu se dobiti informacije o fizičkim karakteristikama donorke (boja kose, boja očiju, visina, težina, boja kože, ten), etnička pripadnost, krvna grupa, prethodne trudnoće, hobiji, obrazovanje i zanimanje. U slučaju da donorka odabere da sa otvorenim identitetom donira jajne ćelije , ne dobija nikakve informacije o primaocu ili detetu. U slučaju donorke sa otvorenim identitetom, dete može dobiti informacije o njoj nakon navršene 18. godine.

Naš tim za podršku internacionalnim pacijentima broji puno članova koji će uz vas biti pre, tokom i nakon tretmana. Bliski kontakt i individualizovani pristup pacijentima, deo su naše filozofije i naša jača strana, što govori i iskustvo pacijenata koji su prošli tretman kod nas.

Proces donacije jajnih ćelija za naše inostrane pacijente osmišljen je tako da osigura maksimalan uspeh uz minimalne troškove.

Eponymous Donation

Donacija uz pozanti idetitet donorke

Pacijenti koji traže lečenje infertiliteta uz upotrebu donorskih jajnih ćelija koje potiču od donorke čiji je identitet poznat, u klinic Newlife imaju sledeće opcije:

  • Kupovina zamrznutih donorskih jajnih ćelija preko banaka jajnih ćelija sa kojima sarađujemo i transport istih u Newlife, za odmrzavanje, oplodnju i transfer embriona. Nudimo paket zamrznutih donorskih jajnih ćelija koji je jedini paket koji podrazumeva upotrebu zamrznutih jajnih ćelija.
  • Izaberite donorku jajnih ćelija koji je iz vaše porodice. Doniranje reproduktivnog materijala između srodnika dozvoljeno je samo između srodnika u „bočnoj liniji“. Ovo se odnosi na krvne srodnike istog pola. Sestra može uzeti reproduktivni materijal od svoje sestre, rođake itd.

Za više informacija, slobodno nas kontaktirate.

Visoke stope uspešnosti donacije jajnih ćelija na Newlife IVF Greece

U Newlife IVF Greece, ponosni smo na naše stope uspešnosti kod tretmana sa donacijom jajnih ćelija jer su one znatno iznad prosečne statistike koju beleži Američko društvo za potpomognutu reproduktivnu tehnologiju (SART) i Uprava za humanu reprodukciju i embriologiju (HFEA) sa podacima iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Visoke stope uspešnosti koje imamo, rezultat su pažljivog odabira i odgovarajuće stimulacije donorki i načina na koji se vodi program doniranja jajnih ćelija u našoj klinici. Bitno je da naglasnimo da se koriste isključivo sveže jajne ćelije. Prema podacima koje daje američki SART, kod upotrebe zamrznutih jajnih ćelija stope uspešnosti su niže (oko 12%), a kada se koristi metoda deljenja jajnih ćelija, stope uspešnosti su takođe niske jer je reč o jajnim ćelijama žena koje se leče zbog neplodnosti, pa takve jajne ćelije imaju manji potencijal. Visoke stope uspešnosti imamo i zbog toga što se embriotransfer vrši u fazi blastociste kao i sa embrionima najboljeg kvaliteta.

Koristimo najsofisticiraniju opremu i pratimo sve naučne novosti u oblasti plodnosti, kako bismo našim pacijentima pružili najbolju uslugu.
Egg Donation Success Rates

Proces donacije jajnih ćelija u Newlife IVF Greece

Korak 1

Donacija jajnih ćelija

Prvi korak koji treba da preduzmete je da nas kontaktirate i isplanirate svoju prvu BESPLATNU jednosatnu medicinsku konsultaciju sa ljudima koji će nadgledati Vaš tretman. Biće potrebno da popunite medicinski upitnik i pošaljete svoju raniju medicinsku dokumentaciju kako bismo se bolje pripremili za konsultaciju. Konsultacija se može održati u prostorijama klinike, tj. uživo, preko video poziva ili tokom neke od naših poseta Beogradu. Tokom konsultacije možemo objasniti ceo proces, imaćemo vremena da prođemo kroz vašu anamnezu i da razumemo vaše potrebe i zahteve.

Korak 2

Donacija jajnih ćelija

Ako se odlučite za tretman donacije jajnih ćelija u našoj klinici, drugi korak podrazumeva organizaciju vaše preliminarne posete klinici ili obavljanje pregleda i testova u vašoj zemlji. Sve navedene opcije imaju iste stope uspeha i razlikuju se samo u pogledu logistike.

Preliminarna poseta klinici radi ultrazvučnog pregleda na sredni ciklusa i krioprezervacije sperme, kao i analiza krvi, podrazumeva boravak u Solunu na jedan dan. Za poslednju fazu tretmana (transfer embriona) potrebno je još jedna poseta Solunu na 1 do 2 dana. Na ovaj način možemo početi donorkin tretman ranije, pripremiti embrione, a potom ih i krioprezervirati u fazi blastociste.

Kada dobijemo sve potrebne informacije, započećemo proces pronalaženja odgovarajuće donorke jajnih ćelija za vas. Odabir donorke biće zasnovan na vašim fizičkim karakteristikama, vašim potrebama i vašim krvnim grupama. Kada se pronađe odgovarajuća donorka i završi njen proces testiranja, podelićemo sa vama informacije o njenjim fizičkim karakteristikama, a zatim čekati vaše odobrenje da konkretnu donorku angažujemo za vas. Ukoliko vam predlog donorke odgovara, prelazimo na sledeću fazu, a ako ne, nastavljamo da tražimo novu odgovarajuću donorku.

Nakon što finalizujemo izbor donorke jajnih ćelija koja je adekvatna za vas, tada možemo dogovoriti dalje korake u organizaciji tretmana.

Korak 3

Donacija jajnih ćelija

Treći korak uključuje stimulaciju donorke jajnih ćelija. Obavestićemo vas kada donorka počne sa ciklusom stimulacije, a nakon toga i kada vi treba da krenete sa pripremom endometrijuma za embriotransfer (terapija podrazumeva tablete estrogena ili estrogenske flastere i transvaginalne ultrazvučne preglede kojim se prati endometrijum).

Korak 4

Donacija jajnih ćelija

Aspiracija jajnih ćelija vaše donorke i razvoj embriona je četvrti korak u ovom procesu. Na dan aspiracije donorkinih jajnih ćelija, sveži ili zamrznuti uzorak sperme vašeg partnera/muža ili uzorak sperme donora koristi se za oplodnju prikupljenih jajnih ćelija. Embrioni se potom razvijaju još 5 dana jer se u našoj klinici embriotransfer ili krioprezervacija embriona obavlja isključivo u fazi blastociste. Svakodnevno ćete dobijati obaveštenja o broju dobijenih jajnih ćelija i kako napreduju nakon oplodnje, pa sve do faze blastociste. Razmotrićemo zajedno sa vama koliko embriona treba preneti u matericu i kako zamrznuti višak embriona dobrog kvaliteta.

Korak 5

Donacija jajnih ćelija

Transfer embriona je peti korak u postupku donacije jajnih ćelija. Ovo je jednostavan proces koji se izvodi uz ultrazvučno navođenje, kako bi se osiguralo da su embrioni postavljeni na ispravno mesto u maternici bez povreda endometrijalne šupljine. Preostali embrioni, blastociste dobrog kvaliteta, krioprezervirani su i čuvaju se za buduću upotrebu, bilo da je reč o novom pokušaju ako prvi bude neuspešan, ili za drugu trudnoću i dalje proširivanje porodice. Proces zamrzavanja embriona i dužina zamrzavanja ne utiču na uspešnost tretmana, što pokazuje i naša statistika u posljednjih 5 godina.

Korak 6

Donacija jajnih ćelija

Šesti i posljednji korak je test na trudnoću koji se radi 9 dana nakon transfera embriona u fazi blastociste. Nadamo se da ćemo nakon testa na trudnoću biti u mogućnosti da vam damo dalje instrukcije za uzimanje lekova i preglede koje je potrebno obaviti tokom trudnoće. Naravno, ukoliko vam zatreba naša pomoć ili podrška I pomoć i tokom trudnoće, uvek nas možete kontaktirati putem emaila ili telefonom.

Volimo da budemo u kontaktu sa našim pacijentima, da zajedno sa njima radimo na ostvarenju cilja da osnuju porodicu i na taj način prošire i našu Newlife porodicu.

Ako vam je potrebno više informacija o načinu na koji funkcioniše ovaj proces ili želite da zakažete besplatne konsultacije putem video poziva, da detaljno razgovaramo o vašem slučaju, kontaktirajte nas direktno putem naše web stranice.

Egg Donation Cost

Newlife IVF Grčka – Troškovi donacije jajnih ćelija

Cena donacije jajnih ćelija uveliko varira od zemlje do zemlje i između klinika. To je veoma teško uporediti jer svaka klinika nudi različite stvari, a mnogo puta one nisu razjašnjene i zato treba to temeljno istražiti.

Paketi donacije jajnih ćelija koje nudimo garantuju različit broj vrhunskih blastocista i sastoje se od sledećeg:

  • Osnovni paket donacije jajnih ćelija po ceni od 5800€ kroz koji garantujemo najmanje dve blastociste vrhunskog kvaliteta.
  • Garantujemo paket donacije jajnih ćelija po ceni od 7500€ kroz koji garantujemo najmanje četiri blastociste vrhunskog kvaliteta.
  • Paket zamrznutih jajnih ćelija (anonimno ili javno): 2600€ kroz koje garantujemo da ćete, ako su sve zamrznute donorske jajne ćelije u vašoj partiji (minimum 6 jajnih ćelija) uspešno odmrznute i oplođene, imati embrion dostupan za transfer 3. dana ili dan 5.

Za više informacija, slobodno nas kontaktirate.

Žene bez partnera

Neudate žene mogu legalno proći tretman vantelesne oplodnje u Grčkoj, pošto grčko zakonodavstvo to dozvoljava. Jedina razlika je u tome što je potrebno da potpišu notarski akt u kojem se navodi da u postupak vantelesne oplodnje žena ulazi bez partnera. Potpisivanje notarskog akta organizujemo u prostorijama klinike prilikom prve posete klinici ili pre embriotransfera.

Žene bez partnera kojima je potreban tretman VTO bilo uz svoje jajne ćelije ili donirane jajne ćelije, u oba slučaju koriste doniranu spermu. Naša klinika sarađuje sa renomiranim međunarodnim bankama sperme i svaki uzorak sperme koji koristimo ima sertifikat kojim se potvrđuje dobro zdravlje donora i usklađenost sa zakonskom regulativom. Kod anonimnih donora sperme, dostupni su podaci o fizičkim karakteristikama, etničkoj pripadnosti i krvna grupa (čak i kod donora osnovnog profila donora). Žena se može odlučiti i za donora sperme otvorenog identiteta i u tom slučaju će sama odabrati uzorak iz neke od banaka sperme. Ni u ovom slučaju se donorima sperme ne otkrivaju nikakve informacije o ženi-primaocu ili detetu. U slučaju donora sa otvorenim identitetom, dete može dobiti informacije o donoru nakon navršene 18. godine života.

Postoje dve vrste donora sperme zatvorenog identiteta (anonimnih):

- Osnovi profil
- Prošireni profil
Egg Donation Single Woman
Ove dve kategorije po zakonu mogu biti i anonimne ili sa otvorenim identitetom donora, a razlikuju se samo po količini informacija koje dobijete, budući da su preliminarni testovi i analize kod svih donora isti. U Newlife IVF Greece, postoje uzorci sperme osnovnog profila donora koji su nabavljeni iz banaka sperme. Ako želite da odaberete donora sa proširenim profilom, sa više informacija o donoru koji i dalje ostaje anoniman, ili donora sa otvorenim identitetom, uzorak morate poručiti direktno iz neke od banaka sperme. Konačna cena takvog uzorka sperme donora je viša od cene donora osnovnog profila, a uključuje i troškove slanja i isporuke sperme u našu kliniku (ove troškove naplaćuje banka sperme).
Egg Donation Same Sex Couple

Parovi istog pola

Kontaktirajte nas i obavestićemo vas o mogućnostima VTO tretmana u našoj klinici.

Donacija embriona

Donacija embriona odnosi se na tretmane VTO u kojima pacijenti ne mogu koristiti sopstveni genetski materijal (jajne ćelije ili spermu) za stvaranje sopstvenih embriona.

Ovu vrstu tretmana nude različite klinike i na različite načine.

U mnogim klinikama, nude se sledeći tipovi tretmana:

  • Višak doniranih embriona koji su ostali od parova koji su ranije prošli kroz VTO
  • zamrznuti embrioni nastali od donoranih jajnih ćelija i sperme (muž/partner ili donor)

Navedena vrsta tretmana može se nazvati i „usvajanje embriona“ i nema najveću moguću stopu uspeha, jer jajne ćelije mogu biti od žena koje nisu u potpunosti pregledane ili su starije dobi, a reč je i o preostalim embrionima.

U Newlife IVF Greece, kada govorimo o donaciji embriona, mislimo na kreiranje embriona koji nastaju upotrebom svežih jajnih ćelija odabrane donorke jajnih ćelija i donirane sperme. I donor sperme i donroka jajnih ćelija biraju se prema karakteristikama i zahtevima koje ćete nam dati. Ova praksa nudi najveće moguće stope uspešnosti i ostvarivanje trudnoće.

Egg Donation - Embryo Donation
Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja