Donacija jajnih ćelija u Grčkoj: sveobuhvatni vodič

by Giorgos Chorozoglou, last updated 06 Oct 2023,

3 min read

Donacija jajnih ćelija je proces koji pruža nadu pojedincima i parovima koji se bore sa problemima plodnosti. U Grčkoj je oblast potpomognute reprodukcije doživela značajan napredak, što je čini popularnom destinacijom za one koji traže tretman donacije jajnih ćelija. Ovaj blog ima za cilj da pruži sveobuhvatan pregled pograma donacije jajnih ćelija u skladu sa grčkim propisima, uključujući njenu svrhu, procedure, kriterijume podobnosti, pravne aspekte, emocionalne aspekte i rastuću potražnju za donatorima jajnih ćelija. Takođe ćemo se pozabaviti zajedničkim nedoumicama u vezi sa zdravstvenim rizicima i ponuditi načine za dobijanje više informacija.

Šta je donacija jajnih ćelija?

Donacija jajnih ćelija je procedura u kojoj se zdrave jajne ćelije dobijaju od donorke i oplode spermom u laboratoriji. Nastali embrioni se prenose u matericu žene, koja nosi trudnoću do termina. Ova metoda omogućava pojedincima ili parovima sa problemima plodnosti da iskuse radosti roditeljstva.

Kriterijumi za donaciju jajnih ćelija

U Grčkoj donorke jajnih ćelija bi trebalo da budu do 35 godina. Maksimalan broj embriona koji se može preneti u matericu je dva. Lečenje se može ponuditi udatim, neudatim i slobodnim ženama. Međutim, u poslednje dve kategorije mora biti potpisan javnobeležnički akt. Ne postoji starosna granica za muške partnere.

Pravna pitanja

Grčko zakonodavstvo u vezi sa donacijom jajnih ćelija poštuje privatnost i preferencije donora i primaoca. Dostupne su opcije anonimne i neanonimne donacije. U anonimnoj donaciji, donorka ii primalac ostaju nepoznati jedno drugom. Kod donacije otvorenog tipa koja nije anonimna, donorka i primalac mogu izabrati da imaju kontakt nakon što dete navrši 18 godina. Odluka o anonimnoj ili javnoj donorki leži na primaocu.Zdravstvene i bezbednosne mere

Grčki zakon nalaže rigorozni skrining donatora jajnih ćelija na zarazne bolesti, uključujući HIV, sifilis, hepatitis B i hepatitis C. Donatorima je dozvoljeno da doniraju samo nakon što završe potrebne testove krvi.

Raste potražnja za donorkama jajnih ćelija u Grčkoj

Grčka je postala tražena destinacija za donaciju jajnih ćelija zbog svog liberalnog zakona o vantelesnoj oplodnji koji je prilagođen pacijentima. Spoj visokih stopa uspeha, napredne medicinske tehnologije i prihvatljivih troškova lečenja privukla je pojedince i parove širom sveta. Dostupnost velikog broja donorki skraćuje period čekanja, omogućavajući da tretman počne odmah kada se pronađe odgovarajući donor.

Nadoknada za donaciju jajnih ćelija

U Grčkoj, donorke jajnih ćelija dobijaju nadoknadu za svoje vreme, trud i sve troškove nastale tokom procesa donacije. Međutim, važno je napomenuti da primarna motivacija za donaciju jajnih ćelija treba da bude altruistična, a da finansijska nadoknada bude sekundarna.

Emocionalni aspekt donacije

Kretanje u proces doniranja jajnih ćelija može izazvati različite emocije za donorke ali i primaoce. Neophodno je da postoji sistem podrške, uključujući usluge psihološkog savetovanja koje mogu pomoći pojedincima da se snađu u emocionalnim aspektima procesa. Kao i mnoge klinike u Grčkoj, Newlife IVF Greece takođe nudi sveobuhvatne programe nege pacijenata koji uključuju psihološku podršku.

Rezime i dodatne informacije

U zaključku, možemo reći da donacija jajnih ćelija u Grčkoj nudi nadu i rešenja pojedincima i parovima koji se bore sa problemima plodnosti. Sveobuhvatan pravni okvir, napredna medicinska tehnologija i visoke stope uspeha čine Grčku atraktivnom destinacijom za one koji traže tretman doniranja jajnih ćelija. Pružajući ovaj neprocenjiv poklon, donorke jajnih ćelija igraju značajnu ulogu u pomaganju porodicama da ispune svoje snove o roditeljstvu.

Ukoliko želite da saznate više o donaciji jajnih ćelija u Grčkoj ili imate konkretna pitanja, možete zakazati besplatne medicinske konsultacije sa našim stručnim timom u Newlife IVF Greece!

Giorgos Chorozoglou

Giorgos Chorozoglou, MD, MSc

Giorgos je specijalista za humanu reprodukciju u klinici Newlife IVF Greece.

Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja