Karakteristike naše laboratorije dizajnirane tako da povećaju vaše šanse za trudnoću

by Petroula Tatsi, last updated 06 Sep 2023,

7 min read

Roditeljstvo je san za mnoge parove, a vantelesna oplodnja (VTO) je svetionik nade za one koji se suočavaju sa izazovima neplodnosti. Kako se VTO tehnologija razvija, tako se razvijaju i karakteristike i mogućnosti modernih VTO laboratorija. Na klinici Newlife, naša laboratorija je opremljena najsavremenijim tehnologijama i primenjuju se specijalizovane tehnike koje značajno povećavaju šanse za uspešnu trudnoću. U ovom blogu istražujemo ključne karakteristike naše laboratorije koje povećavaju vašu verovatnoću trudnoće.

 • Stručni embriolozi: Stručnost i iskustvo embriologa su presudni za stope uspeha VTO. Kvalifikovani stručnjaci koji su u toku sa najnovijim dostignućima u reproduktivnoj medicini mogu značajno uticati na rezultate tretmana VTO. Naši embriolozi imaju strast prema svom poslu, a potrebe svakog pacijenta se pažljivo razmatraju i rešavaju, što povećava šanse za uspeh. Naše laboratorijsko osoblje je takođe odgovorno za praćenje stopa uspeha, ima postavljene ključne indikatore učinka (KPI) za merenje dnevnih performansi u laboratoriji i identifikaciju oblasti za poboljšanje. Oni kontinuirano sprovode istraživanja kako bi primenili najsavremenije tehnike, koje su ključni aspekti uspešne IVF laboratorije.


 • Time-Lapse tehnologija: Naš novi Geri Time-Lapse inkubator je revolucionarno sredstvo koje je transformisalo način na koji se prati razvoj embriona tokom VTO. Ovaj napredni inkubator pruža stabilno i kontrolisano okruženje za embrione dok snima kontinuirane slike u redovnim intervalima, čak i na daljinu, i stvara prvi video snimak vaših embriona. Ova karakteristika eliminiše potrebu da se embrioni vade iz inkubatora da bi se procenio njihov kvalitete. Pažljivim posmatranjem razvoja embriona, embriolozi mogu da identifikuju ključne razvojne prekretnice, a zbog ogromne količine podataka koje pruža, u kombinaciji sa veštačkom inteligencijom, pomoći će nam da sa većom preciznošću predvidimo koji embrioni mogu uspešno da implantiraju i rezultiraju trudnoćom.


 • Preimplantaciono genetsko testiranje (PGT): Preimplantaciono genetsko testiranje (PGT) je napredna tehnika koja se efikasno primenjuje u našoj laboratoriji i omogućava embriolozima da analiziraju embrione na genetske abnormalnosti pre transfera embriona. PGT pomaže u identifikaciji hromozomskih ili genetskih defekata, omogućavajući odabir genetski zdravih embriona za transfer. Minimizirajući rizik od implantacije embriona sa genetskim problemima, PGT značajno povećava šanse za uspešnu trudnoću i smanjuje verovatnoću pobačaja.


 • Kultivisanje i transfer blastocista: U prošlosti, embrioni su se obično prenosili u matericu u roku od 2-3 dana nakon oplodnje. Međutim, napredak u domenu VTO omogućio je proširenu kultivaciju do stadijuma blastociste. Blastocista je stadijum koji je dostigao embrion 5-6 dana nakon aspiracije i oplodnje jajnih ćelija. Ovo je poslednja faza razvoja pre implantacije u matericu, što signalizira početak trudnoće. To je poslednji dan kada embrioni mogu da prežive u laboratoriji. Transfer blastocista povećava verovatnoću trudnoće, jer omogućava embriolozima da posmatraju razvoj embriona tokom dužeg perioda, obezbeđujući da samo embrioni sa najboljim potencijalom za implantaciju budu odabrani za transfer. Takođe pruža dodatne informacije u vezi sa opštom prognozom za datog pacijenta.

 • Kontrola kvaliteta i laboratorijski uslovi: Sprovođenje strogih mera kontrole kvaliteta u našoj laboratoriji osigurava da svi procesi, oprema i materijali ispunjavaju visoke standarde. Od rukovanja i pripreme gameta do kultivacije embriona, svaki korak mora biti u skladu sa strogim protokolima. Redovne procene kvaliteta i interne revizije mogu identifikovati oblasti za poboljšanje i održati visoke standarde tokom procesa vantelesne oplodnje. Ovo uključuje redovno održavanje i kalibraciju sve opreme kako bi se osigurala tačnost i doslednost. Kvalitet vazduha i sistem filtracije takođe igraju ključnu ulogu, jer je održavanje kontrolisanog i čistog okruženja od vitalnog značaja za razvoj embriona. HEPA (High-Efficienci Particulate Air), dok filteri pomažu da se minimiziraju zagađivači u vazduhu, kao što su prašina, mikroorganizmi i isparljiva organska jedinjenja i obezbeđuju kvalitet vazduha u laboratoriji. Na kraju, ali ne i najmanje važno, temperatura i vlažnost se stalno kontroliču u VTO laboratoriji kako bi se stvorilo stabilno okruženje za kultivaciju i skladištenje embriona. Svi ovi laboratorijski parametri se stalno prate, a naši embriolozi se u realnom vremenu obaveštavaju putem SMS-a i/ili e-pošte u slučaju da je jedan ključni faktor poremećen da prate odgovarajuće korake i obezbede oporavak odgovarajućih uslova i obezbede embrione.

 • Uslovi za evaluaciju jajnih ćelija, sperme i kultivacija embriona: Sveobuhvatna procena kvaliteta jajne ćelije i sperme pre oplodnje može pomoći da se identifikuju potencijalni problemi i da se usmere odluke o lečenju. Nakon oplodnje, uslovi kultivacije embriona igraju najvažniju ulogu u razvoju embriona i stopi uspeha. Dakle, napredni inkubatori sa stabilnim temperaturama, koncentracijom gasa (CO2 i O2) i odgovarajućim pH nivoima su neophodni za najoptimalnije uslove kultivacije embriona.

 • Krioprezervacija: Krioprezervacija omogućava očuvanje jajnih ćelija, sperme i viška embriona iz jednog VTO ciklusa. Efikasnom primenom vitrifikacije i posedovanjem odgovarajućih objekata za krioprezervaciju, VTO laboratorije mogu da čuvaju ove gamete i embrione za buduću upotrebu, nudeći pacijentima mogućnost za naredne cikluse bez potrebe za dodatnom stimulacijom jajnika. Ovo ne samo da pacijentima olakšava celokupan proces, već i pomaže da se maksimiziraju njihove šanse za uspeh u više pokušaja.


 • Embryoglue: Reč je o posebnom rastvoru koji sadrži hijaluronsku kiselinu i druge komponente koje pozitivno utiču na vezivanje embriona za sluzokožu materice tokom procesa transfera. Ova lepljiva supstanca povećava šanse za uspešnu implantaciju, jer obezbeđuje okruženje povoljno za embrion, sa ciljem da se on čvrsto pričvrsti za matericu, poboljšavajući verovatnoću uspešne trudnoće.

 • Assisted hatching: U nekim slučajevima, spoljašnja opna embriona, može biti deblja ili otvrdnuta, što otežava embrionu da se izvrši implantacija. Assisted hatching je tehnika u kojoj se stvara mala rupa u opni embriona kako bi se olakšao proces implantacije embriona. Ova procedura može biti korisna za starije žene ili one sa prethodnim neuspelim pokušajima vantelesne oplodnje, jer poboljšava sposobnost embriona da se uspešno implantira.

 • Personalizovani tretman: Put do plodnosti svakog pacijenta je jedinstven, što zahteva personalizovane planove lečenja prilagođene njihovim specifičnim potrebama. U Nevlife-u naglašavamo individualizovanu negu i uzimamo u obzir faktore kao što su starost, istorija bolesti i prethodna medicinska anamneza. Kreiramo prilagođene planova terapije, što optimizuju se šanse za uspešnu implantaciju embriona, a to dovodi do većih stopa uspeha i zadovoljstva pacijenata. Pored toga, svakodnevna komunikacija između tima iz laboratorije i pacijenata gradi poverenje i osigurava da pacijenti razumeju proces i preduslove za uspešan ishod.  Započinjanje VTO putovanja može biti uzbudljivo i izazovno, ali uz pomoć najsavremenijih tehnologija i stručnosti iskusnih profesionalaca, šanse za uspešnu trudnoću se značajno povećavaju. Zapamtite, svako VTO putovanje je jedinstveno, i od suštinskog je značaja da se konsultujete sa specijalistom reproduktivne medicine, kako biste odredili najbolji pristup prilagođen vašim specifičnim potrebama. Uz odlučnost, nadu i podršku tehnologija potpomognute reprodukcije, san o dolasku bebe u Vaš život može uskoro postati prelepa stvarnost.

Ako želite da procenimo vašu medicinsku anamnezu i ponudimo vam individualizovan tretman koji će dovesti do stvaranja vaše porodice, kontaktirajte nas.

Petroula Tatsi

Petroula Tatsi, BSc, MSc

Petroula is a Clinical Embryologist and a member of the scientific team of Newlife IVF Greece.

Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja