Vakcna za Covid je tu: Da li IVF pacijenti treba da se vakcinišu? (Ažuriran: 14/04/2021)

by Ermina Konstantinidou, last updated 14 Apr 2021,

4 min read

Nakon skoro jedne iscrpljujuće godine borbe sa pandemijom, nada da možemo pobediti nevidljivog neprijatelja je blizu, budući da je krenula upotreba prvih vakcina. Zdravstveni radnici su među prvima kojima je ponuđena vakcina. U svakom slučaju, najvažnije pitanje je:

Da li žene koje prolaze kroz vantelesnu oplodnju treba da se vakcinišu?

Postoji nekoliko odgovora na ovo pitanje. Program vakcinisanja ne uključuje žene koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju, koje su trudne ili doje, a razlog za to je jednostavan – još uvek nemamo dovoljno dokaza koji nam garantuju bezbednost vakcine za gore pomenutu populaciju.

Međutim, budući da dosadašnji podaci ne ukazuju da treba da nas brine njihova bezbednost u trudnoći, opšti zaključak je da je vakcina podobna za gorenavedenu grupu stanovništva.

Šta kaže ESHRE kaže:

Evropsko društvo za humanu reprodukciju i embriologiju izjavilo je da:

  • Zbog ograničenih podataka o mogućim efektima vakcine na buduću trudnoću, muškarcima i ženama koji pokušavaju da začnu, ESHRE ne može da da preporuke u vezi toga da li vakcinu treba primiti. Vakcinacija se može razmotriti ukoliko su benefiti od iste veći od potencijalnog rizika.
  • Ženama koje su primile vakcinu se savetuje da odlože trudnoću kako bi proteklo vremena potrebno za imunizaciju.
  • Trudne žene bi trebalo da prime vakcinu pošto se proceni rizik i prednosti primanja vakcine.

Takođe, u zajedničkoj izjavi IFFS (International Federation of Fertility Societies and ESHRE statement) kaže se da žene koje planiraju trudnoću imaju drugačije mogućnosti u odnosu na žene koje su već trudne. Detaljnije:

Žene koje planiraju da zatrudne:

  1. Da odlože trudnoću dok se ne primene efikasne mere za smanjenje rizika od širenje virusa, dok se ne snize stope zaraznosti ili vakcinacija postane dostupnija.
  2. Da ne odlažu trudnoću, prate bezbednosna uputstva i prijave se za vakcinaciju.

Žene koje su trudne:

  1. Da se pridržavaju svih bedbednosih smernica za COVID i odlože vakcinaciju nakon trudnoće
  2. Vakcinišu se što je pre moguće dok se i dalje pridržavaju svih bezbednosnih uputstva za zaštitu od COVID-a.

Ističemo da odluka o vakcinaciji treba da bude donešena nakon procene svakog pojedinačnog slučaja i potvrde da je to najbezbednije rešenje.

Šta kaže CDC (centar za kontrolu i prevenciju bolesti):

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je izjavio da žene koje su trudne i koje doje pripadaju populaciji koja je podobna da primi vakcinu. Primanje vakcine za svakog pojedinca je lični izbor.

Kada žena planira da ostane u drugom stanju, ili je u trudna ili doji, pre nego što donese odluku, neophodno je da se procene:

  • Šanse za izlaganje virusu
  • Zdravstveni rizik od Covid-19 za ženu i fetus
  • Potencijalni rizici od vakcine

Pacijenti koji odluče da se vakcinišu, svakako treba da prate uputstva za prevenciju širenja zaraze Covid-19.

Šta kaže JCVI (UK) i RCOG:

Udruženi komitet za vakcinaciju i imunizaciju (JCVI) i Kraljevski koledž za akušerstvo i ginekologiju (RCOG) izjavili su da čak iako nisu poznati rizici do sada odobrenih vakcina, rutinsku vakcinaciju tokom trudnoće treba izbeći. Vakcinaciju treba razmotriti kod pacijenata koji spadaju u visoko-rizične grupe i u situacijama kada su prednosti vakcinacije mnogo veći od potencijalnog rizika.

Žene koje se pripremaju za trudnoću, ne treba da izbegavaju trudnoću nakon vakcinacije.

Preporuka JCVI je da žene koje doje mogu primiti Covid-19 vakcinu Pfizer-BioNTech ili AstroZeneca.

Šta kaže ACOG:

Američki koledž za akušerstvo i ginekologiju (ACOG) ima sličan stav kao i JCVI. Oni preporučuju ženama koje planiraju trudnoću, trudnim ženama i ženama koje ispunjavaju ACIP kriterijume za vakcinaciju, da istu ne odlažu.

Šta NACI (Kanada) kaže:

Nacionalni svetodavni komitet za imunizaciju (NACI) Kanade ne preporučuje rutinsku vakcinaciju tokom trudnoće i dojenja dok nam ne bude dostupno više kliničkih podataka i ukoliko procena rizika ne ukazuje da je prednost vakcinacije mnogo veća od potencijalnog rizika na individuu i novorođenče.

Ukoliko tokom serije vakcinacije dođe do trudnoće, ne treba odlagati dovršavanje vakcinacije, osim ukoliko postoje faktori rizika zbog kojih se mora postupiti drugačije.

Šta Nacionalna organizacija za javno zdravlje Grčke kaže:

Usled nedostatka kliničkih podataka, Nacionalna Organizacija za javno zdravlje Grčke (informacije dostupne na grčkom) prate pristup koji primenjuje ESHRE i kaže da se žene koje planiraju da zatrudne, su trudne ili doje, mogu vakcinisati ukoliko pripadaju visokorizičnim grupama.

Šta bi trebalo da uradite?

Iako prethodno navedene informacije možda deluju zbunjujuće i obeshrabrujuće, najbolji pristup je praćenje zvaničnih uputstava koje izdaje država u kojoj živite, prateći i uputstva vašeg lekara.

Kao klinika, mi ćemo u svakom slučaju slediti individualizovani pristup uzimajući u obzir vašu medicinsku anamnezu i važeća uputstva. Kao što smo i do sada činili, trudićemo se da budemo uz vas i pomognemo da bezbedno ostavrite svoj san.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno kontaktirajte naš medicinski tim klikom na link.

Ermina Konstantinidou

Ermina Konstantinidou, BSc

Ermina je babica i koordinator za inostrane pacijente na klinici Newlife IVF Greece.

book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja