Tretman nakon 50-e

by Newlife IVF Team, last updated 07 Oct 2022,

4 min read

Reforme koje su u skorije vreme nastupile u Grčkoj kada je reč o potpomognutoj oplodnji su optimistične, s obzirom da je granica za žene koje žele da se podvrgnu tretmanu VTO pomerena na 54 godine. Ovo pomeranje starosne granice, u skladu sa zakonodavstvom, je usledilo zbog sledećih faktora:

  • Žena može da se ostvari u reproduktivnom smislu do 54. godine.
  • U današnje vreme, ubrzani ritam života utiče na to da sve više žena planira porodicu u poodmaklim godinama. U skladu sa Nacionalnim zavodom za statistiku Grčke, u period između 2010-2014, više od 400 Grkinja se porodilo nakon 50-e. U 2010. godini ovih žena je bilo 92, u 2011. broj je pao na 72, u 2012. bilo ih je 83, a u 2014. njih 66.

Stoga, u Grčkoj je sada moguće da se žene između 50. i 54. godine starosti ostvare kao majke kroz tretmane potpomognute oplodnje, nakon dobijanja odobrenja od strane Nacionalne uprave Grčke za biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Šta znači “Tretman nakon 50-e”

Sada, kada je zakonski okvir modernizovan, akcenat se stavlja na biološko-naučni aspekt ovako važne reforme.

Kao što je opšte poznato, činjenica je da se rezerva jajnih ćelija kod žena sa godinama smanjuje. Kvalitet jajnika sa vremenom opada, a uzimajući u obzir visoki rizik kada je reč o abnormalnosti hromozoma koje mogu nastupiti zbog poodmaklih godina žene (npr. sindrom Down), prirodno začeće i trudnoća su teško ostvarivi. Međutim, to ne znači da žena ne može ostati u drugom stanju nakon 50.

Najsavremenija tehnologija i konstantan razvoj u domenu asistirane reprodukcije, daju priliku ženama u poodmaklim godinama, da uspešno na svet donesu decu, čak i u slučaju da su ušle u menopauzu.

Koje su moje opcije?

Ako žena ima menstrualni ciklus i solidnu jajčanu rezervu, jedna opcija bi bio VTO tretman sa sopstvenim jajnim ćelijama uz genetsko testiranje (Preimplantacijsko Genetsko Testiranje Aneuploidija - PGTA), da bismo dobili zdrave embrione i izvršili transfer istih. Na ovaj način bi se prevazišli problemi vezani za starosnu dob i dolazi se do prihvatljivih procenata uspešnosti za datu reproduktivnu dob. Svakako, bitno je uzeti u obzir ograničenja ovog tipa tretman i nasumičnog testiranja, jer je broj hromozomskih anomalija embriona visok kod žena iznad 43. godine, i biopsija embriona radi testiranja sama po sebi nosi rizike.

Zamrzavanje jajnih ćelija u mlađoj dobi se smatra najboljom opcijom za ženu koja želi da ostvari trudnoću nakon izvesnog vremena, sa sopstvenim genetskim materijalom, odnosno da ima biološko dete. Sa krioprezervacijom jajnih ćelija (zamrzavanje jajnih ćelija), uz pomoć nauke može se sačuvati dobar kvalitet genetskog materijala, koji može biti upotrebljen u narednim godinama, uz procente uspešnosti koji odgovaraju mlađoj dobi, kada su jajne ćelije i krioprezervirane.

Najefikasniji tretman potpomognute oplodnje kada su govorimo o poodmakloj reproduktivnoj dobi jeste tretman VTO sa doniranim jajnim ćelijama. Ova vrsta tretmana je moguća čak iako žena više nema menstrualni ciklus. Procenti uspešnosti su visoku, a rizik od pobačaja je nizak.

Ključ je u pripremi

Za ženu koja pokušava da zatrudni, čak i u slučaju prirodnog začeća, dobro zdravstveno stanje igra značajnu ulogu za tok celokupnog procesa. Posebno, žene u poodmaklim godinama koje se spremaju za VTO tretman, moraju izvršiti pripremu svog tela, u cilju elimisanja rizika koji postoje usled starosne dobi. Ova priprema se odnosi na zdrav način života i ishrane, na kontrolu telesne težine, regulaciju sekundarnih zdravstvenih pitanja i slično.

Da sumiramo, uz pomoć zakonskih reformi, grčki zakonski okvir se prilagodio potrebama modernog društva, pa se žene mogu podvrgnuti tretmanima biomedicinski potpomognute oplodnje, radi ostvarivanja porodice, sve do 54. godine. Štaviše, donacija jajnih ćelija je tu da osnaži novu realnost, jer predstavlja najbolji i najbezbedniji način za žene nakon 50-e da imaju dete.

Ono što je vredno pažnje i predstavlja suštinsku promenu je činjenica da kada se razvoj potpomognute reprodukcije i modernizacija zakonskog okvira spoje, rađaju se nove prilike. Na klinici Newlife IVF Greece, mi smo spremni i voljni da vam damo podršku, ukoliko želite da krenete na takvo putovanje. Da bismo organizovali besplatnu medicinsku video konsultaciju i porazgovarali o opcijama terapije za vas, molimo da nas kontaktirate.

Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja