Šta je azoospermija?

by Lefteris Gavriil, last updated 02 Sep 2022,

3 min read

Veliki broj muškaraca suočava se sa problemom neplodnosti u vezi sa kojim imaju malo informacija ili neadekvatne informacije. Jedan od najozbiljnijih problema koji se vezuje za mušku neplodnost je azoospermija, koja se definiše kao potpuno odsustvo spermatozoida u seminalnoj plazmi.

Azoospermija se utvrđuje nakon analize semene tečnosti. U skladu sa stavom Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO), uzorak sperme treba mikroskopski ispitati i ukoliko nema uočenih spermatozoida, analizu treba ponoviti za otprilike 1 do 2 meseca, kako bi se potvrdio rezultat.

U današnje vreme oko 15% muškaraca koji imaju problema sa plodnošću ima dijagnozu azoopermije. Tip azoospermije može se odrediti na osnovu lokalizacije problema kao pretestikularna, testikularna ili posttestikularna, a uzrok može biti urođen, stečen ili sekundarni/idiopatski. Azoospermija se takođe može klasifikovati u odnosu na prirodu problema kao opstruktivna azoospermija i neopstruktivna azoospermija.

Opstruktivna azoospermija

U slučaju opstruktivne azoospermije testisi proizvode spermatozoide, ali postoji fizička prepreka između njih i izvodnih kanala. Urođena azoospermija je drugačiji tip opstruktivne azoospermije, koju odlikuje potpuno odsustvo semevoda i uzrok se povezuje sa proteinom CFTR – (regulator cistično fibrozne transmembranske provodnosti). Oko 40% muškaraca sa dijagnozom azoospermije, ima opstruktivnu azoospermiju.

Neopstruktivna azospermija

Kod neopstruktivne azoospermije problem nije u fizičkoj blokadi, već u procesu spermatogeneze. Ovo može biti posledica primarne ili sekundarne disfunkcije testisa, ili disfunkcije oba testisa. Oko 60% muškaraca sa azoospermijom ima dijagnozu neopstruktivne azospermije.

Dijagnoza

Različiti tipovi azoospermije zahtevaju različite pristupe u lečenju i stoga je bitno da se uradi detaljna dijagnoza kako bi se primenio adekvatan vid tretmana. Zbog ovoga je bitno da se, pored spermograma, pribavi i detaljna anamneza (npr. eventualne povrede, operacije, lekovi), da se obavi fizički pregled (procena sekundarnih polnih karakteriostika), ultrazvučni pregled, genetski testovi (kariotip, cisična fibroza i mikrodelecije Y hromozoma) i da se urade hormonske analize (npr. FSH, LH nivo testosterona).

Od izuzetne važnosti je da se prikupi detaljna anamneza, prethodna istorija uretritisa ili epididimitis (infekcija muških reproduktivnih organa) mogu izazvati opstruktivnu azospermiju, dok na primer orhitis izazvan zauškama može biti razlog neopstruktivne azoospermije. Prethodne sistemske bolesti (dijabetes, ciroza, hronična insuficijencija bubrega) mogu nam takođe pružiti korisne informacije, jer je dokazano da utiču na proizvodnju sperme.

Korisne informacije takođe se mogu dobiti na osnovu zapremine ejakulata, zapremine testisa i nivoa hormona (LH, testosteron i FSH). Na primer, muškarci koji imaju azoospermiju sa normalnom zapreminom ejakulata najčešće imaju fizičku blokadu pasemenika ili vene tetisa, ili smanjene spermatogeneze. S druge strane, muškarci sa azoospermijom sa normalnim volumenom testisa, ali malim volumenom ejakulata, najvjerovatnije imaju opstruktivnu azoospermiju, zbog začepljenja ejakulacijskih kanala. Prethodne studije su takođe pokazale da su u slučajevima neopstruktivne azoospermije volumen ejakulacije kao i pH i nivoi fruktoze u spermi normalni. Osim toga, hormoni FSH i LH su poznati kao ključni faktori spermatogeneze.

Geneske analize takođe može doprineti dijagnozi azoospermije i može utvrditi da li je njen uzrok povezan s pretestikularnom, testisularnom ili post-testikularnom funkcijom.

Potrebno je istaći važnost i neophodnost tačne dijagnoze za razlikovanje tipa azoospermije, jer je ona prvi i odlučujući korak u dugom putu terapije. Ova diferencijacija je od vitalnog značaja s obzirom na to da različiti slučajevi azoospermije zahtevaju različite strategije lečenja.

Naše iskustvo na klinici Newlife IVF Greece i znanje koje ide u korak sa savemenim istraživanjima u polju ovog tipa neplodnosti, omogućavaju nam da vodimo naše pacjente pravim putem, što vodi i ka uspešnom ishodu vantelesne oplodnje. Za besplatnu medicinsku konsultaciju tokom koje možemo detaljnije razgovarati o vašoj medicinskoj anamnezi i daljim koracima, prijavite se putem linka u nastavku: newlife-ivf.rs/consultation

Lefteris Gavriil

Lefteris Gavriil, BSc, MSc

**Lefteris** je Klinički embriolog u klinici Newlife IVF Greece.

book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja